logo iws web

Energetikai auditálás, energia audit elvégzése

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv alapján minden EU tagállamban – így Magyarországon is a nagyvállalatok – tevékenységeik energetikai jellemzőinek megismerése és javítása céljából – kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az Uniós irányelv a magyar jogrendbe is átültetésre került. Az irányelv és a hazai jogszabályok alapján a KKV-nek nem minősülő vállalkozásoknak energetikai auditot kell lefolytatniuk 4 évente.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. LVII. Törvény az energiahatékonyságról, valamint a kapcsolódó 122/2015 Kormányrendelet alapján a nagyvállalatoknak 2023. december 5-ig újra el kell készíteni a telephelyükre vonatkozó energia auditot, illetve a korábbit meg kell újítani.

Cégünk 2015. évtől készít energiahatékonysághoz kapcsolódó tanulmányokat. A számszerűsített tanulmányokat a Magyar Energia és Közmű Hivatalnál regisztrált auditoraink készítik el Önöknek.

Energetikai auditálás jogi háttere

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére. Ezért a 2012-ben elfogadott 2012/27/EU direktíva alapján kötelezővé tették a KKV-nak nem minősülő vállalatoknak, hogy legkésőbb 2015. december 5-ig energetikai auditot végeztessenek el, melyet 4 évente meg kell ismételni.

Az irányelv a hazai jogrendbe is átültetésre került az alábbi fontosabb jogszabályok és további rendeletek módosításával:

 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról;
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról;
 • 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról;
 • 25/2015. (V. 26.) NFM rendelet az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról;
 • 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról.

Bízza ránk Ön is energetikai auditálási feladatok elvégzését!

Energetikai auditálási kötelezettség

Az energetikai auditálás elvégzésének kötelezettségét az energetikai audit (energetikai szakértői dokumentáció) elkészítésével vagy az MSZ EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer működtetésével lehet teljesíteni. Ebben is tudunk segíteni! További információk az MSZ EN ISO 50001 szerinti akkreditált tanúsításról: https://iws.hu/tanusitas/iso-50001-energiagazdalkodas/

Az energetikai auditálást megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkező és regisztrált energetikai auditor végezheti. Az IWS Solutions Kft. több regisztrált energetikai auditorral is rendelkezik.

Energetikai audit végrehajtása, folyamata, követelményei

Az energetikai auditálást energetikai auditor végzi a megrendelővel szoros együttműködésben.

Az energia audit az alábbi részekből áll:

 • előzetes kapcsolatfelvétel: audit célkitűzéseinek, pontosságának, mélységének tisztázása;
 • indító megbeszélés: felelős személyek megnevezése, előírások tisztázása;
 • adatgyűjtés: tervek, mérési eredmények összegyűjtése;
 • helyszíni munka: szükséges helyszíni felmérések, mérések elvégzése;
 • elemzés: energetikai teljesítmény jelenlegi helyzetének értékelése,
 • energiahatékonyság növelésének lehetőségeinek vizsgálata;
 • jelentés: elkészített energia audit folyamatának és eredményeinek bemutatása;
 • záró megbeszélés: audit jelentés bemutatása, értékelése.


Az energetikai audit minimális követelményeit a jogszabály határozza meg, de megrendelői igények esetén a többletszolgáltatás, részletesebb felmérés alapján részletesebb jelentés is készülhet, ezért nagyon fontos a megrendelői igények pontos ismerete az audit folyamatának megtervezésekor.

Bízza ránk Ön is energetikai auditálási feladatok elvégzését!

Energetikai auditálás szolgáltatásunk

Vállaljuk a jogszabályi előírások szerinti, valamint egyedi igények alapján az energetikai auditálás elvégzését és az energetikai auditjelentés elkészítését. A megrendelő igényei szerint állítjuk össze az energetikai szakértői csapatot, illetve az audittervet úgy, hogy szakembereink megfelelő alapossággal és gördülékenyen tudják elkészíteni a felmérést, illetve a jelentést. Célunk, hogy a kötelező vizsgálatokon felül olyan észrevételekkel szolgáljunk megrendelőink felé, melyek hozzájárulhatnak későbbi energiafelhasználásuk csökkentéséhez, hatékonyságuk növeléséhez.

Megrendelői igény esetén az energetikai audit végrehajtása során hangsúlyt helyezünk arra, hogy a rövidtávon bevezetendő MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerben minél egyszerűbben tudják felhasználni az energetikai audit eredményeit.

Törekszünk arra, hogy a kötelezett nagyvállalatokat segítsük az éves regisztrációjuk és éves adatszolgáltatások teljesítésében.

Energetikai auditálási tapasztalataink

Az IWS Solutions Kft. az elmúlt nyolc évben számos energetikai auditot teljesített különböző iparágakban (műanyagipar, elektronikai ipar, fémipar, informatikai ipar, épületüzemeltetés stb.). Az elvégzett energetikai auditokat a kötelezettek pozitívan fogadták, mert objektíven, külső szemmel, üzemi vakság mentesen tudtuk a vizsgálatokat és az értékelést elvégezni. Az elvégzett energetikai auditok költsége a javaslataink egy részének megvalósításával rövid időn belül megtérül.

Bízza ránk Ön is energetikai auditjának elvégzését!

IWS környezet- és munkavédelem

seres

Seres Diána

EHS üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu