Karbonlábnyom számítás

A klímaváltozással kapcsolatos felelősségérzet növekedésével egyre többeket érdekel bizonyos tevékenységek, folyamatok, termékek klímára gyakorolt hatása.

E hatás számszerűsítésére vezették be a karbonlábnyom fogalmát.

A karbonlábnyom azt a szén-dioxidban kifejezett üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás mennyiséget jelenti, amit a vizsgált vállalat, szervezet vagy egyén a tevékenysége, valamely folyamata során a vizsgált időszakban, illetve valamely termék az életciklusa során, közvetlenül és közvetve okoz.

Mit kínálunk?

Az IWS Solutions Kft. akkreditációval (COFRAC 4-0587) rendelkezik az ÜHG kibocsátások hitelesítésére vonatkozóan. Ez irányú ismereteink birtokában karbonlábnyom meghatározást is végzünk vállalatok, szervezetek számára.

A számítás alapjául a nemzetközileg is széles körben használt Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) Corporate Accounting and Reporting Standard szolgál.

A vizsgálat nyomán sok esetben kiderül, hogy bizonyos résztevékenységek, beszállítási források – akár költségnövekedés nélküli módosításával – jelentős szén-dioxid kibocsátás csökkenést lehet elérni.

Milyen szabályozással?

A GHG Protocol három vizsgálati területet állapít meg a vállalathoz köthető szén-dioxid kibocsátás számításához.

Scope 1: A vállalat saját tevékenységéből származó kibocsátások (saját tüzelőberendezések, saját szállítóeszközök kibocsátása).

Scope 2: A felhasznált villamos energiához köthető szén-dioxid kibocsátások.

Scope 3: Egyéb, a vállalat által fontosnak tartott közvetett szén-dioxid kibocsátást eredményező szolgáltatási terület kibocsátásai (szállítás, hulladék, kiszervezett tevékenységek stb.).

Kiknek?

A karbonlábnyom csökkentése egyre több felelősen gondolkozó cégvezető, tulajdonos szándéka, és kiválóan kommunikálható a vállalat/szervezet partnerei, fogyasztói felé.

IWS környezet- és munkavédelem

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Lovas Péter

Laboratóriumvezető

Emisszió mérés

Bonivárt Attila

Vizsgálótechnikus

Emisszió mérés

Bencés-Katonka Nóra

Környezetvédelmi és laborasszisztens

Emisszió mérés, engedélyek

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Környezetvédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

kornyezet@iws.hu