logo iws web

ISO 9001: Minőségirányítási Rendszer tanúsítása

Az ISO 9001 szabvány egy Minőségirányítási Rendszer (MIR), és azon keresztül egy szervezet általános működési modelljét írja le. Olyan általános követelményeket fogalmaz meg, amelyek teljesítése egy társaság sikeres, azaz gazdaságos, és a vevők elégedettségét elérő működéséhez szükséges.

Klímaváltozással kapcsolatos kiegészítés az ISO szabványokban

Az ISO/IEC Direktíva Annex SL Appendix 2:2024 február 6-án módosításra került.
Ennek következtében az ISO 9001, 14001, 27001 és 45001 szabványok 4.1. és 4.2. pontjai kiegészítésre kerültek a klímaváltozással kapcsolatos követelménnyel, illetve megjegyzéssel.
A fenti szabványok angol nyelven már módosításra kerültek, és érvénybe is léptek, ugyanakkor a szabványverzió (pl. ISO 9001:2015) nem változott.

A 2024.02.27-én érvénybe lépett kiegészítések a fent említett (angol nyelvű) szabványokban:

4.1
The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.
A szervezetnek meg kell határoznia, hogy a klímaváltozás számára jelentős tényező-e.

4.2
NOTE Relevant interested parties can have requirements related to climate change.
MEGJEGYZÉS A lényeges érdekelt feleknek lehetnek követelményeik a klímaváltozással összefüggésben.

A fenti kiegészítések vonatkozásában a tanúsított szervezeteknek a következő teendőik vannak:

 1. Vezetőségi átvizsgálás során határozzanak arról, hogy a kapcsolódó szabvány szerinti irányítási rendszerük, illetve alkalmazási területük tekintetében a szervezet számára a klímaváltozás jelentős tényező-e!
  1. Amennyiben igen, azonosítsák a klímaváltozással összefüggő körülményt, vevői elvárást vagy jogszabályi előírást, és ezzel frissítsék a szervezet környezetére, illetve az érdekelt felek elvárásaira vonatkozó dokumentumaikat! Azonosítsák a felmerülő kockázatokat és lehetőségeket ezek eredményes és rendszerszintű kezelése érdekében!
  2. Amennyiben nem, a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében rögzítsék, hogy miért döntöttek úgy, hogy a klímaváltozás nem jelentős tényező a szervezet számára!

 

A soron következő auditok alkalmával auditoraink megvizsgálják, hogy az említett dokumentumok a klímaváltozással kapcsolatos vonatkozás tekintetében módosításra kerültek-e.

Előre is köszönjük felkészültségüket!

Mit kínálunk?

A szabványról általában

A szabvány aktuális változata kisebb módosítások, frissítések, illetve pontosítások mellett megtartotta az elődeire jellemző folyamatközpontúságot, az eredményességre és hatékonyságra való koncentrálást.

Az ISO 9001 szabvány főbb elemei:

 • Alkalmazási terület
 • Rendelkező hivatkozások
 • Szakkifejezések és meghatározásuk
 • A szervezet és környezete
 • Vezetés
 • Tervezés
 • Támogatás
 • Működés
 • Teljesítményértékelés
 • Fejlesztés

Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer célja

Az ISO 9001 szabvány szerint kiépített és működtetett rendszer akkreditált harmadik fél általi tanúsításával egy szervezet a következő előnyöket élvezheti:

 • A tanúsított szervezet hatékonysága és eredményessége növekszik, ami hozzájárul az üzleti eredményességhez, ezáltal a cég értéke növekszik.
 • A szervezet átláthatóbb lesz, a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelművé válnak.
 • Segít megnyerni a potenciális vevőket, mivel nagyobb bizalommal vannak a tanúsított cégek iránt.
 • Lehetőséget teremt tendereken való indulásra, amelyeken a legtöbb esetben az akkreditált harmadik fél általi tanúsítás követelményként jelenik meg.
 • A tanúsítványt fel lehet használni marketing célokra, elősegíti a tanúsított vállalat ismertségének növelését.

Tréningek és képzések

Az eredményes és hatékony szervezet kialakítása már az alapoknál kezdődik: a munkatársakat oktatni és motiválni kell a folyamatmenedzsment és minőségirányítási alapismeretekre, a fejlesztési lehetőségek felismerésére. Vezetői szinten képesnek kell lenni meghozni a szükséges intézkedéseket a hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében.

Az IWS szakmai képzéseivel is hozzájárul a dolgozók és a menedzsment tudásának, képességeinek fejlesztéséhez (ISO 9001 szabványismertetés, ISO 9001 belső auditor képzés, menedzsmenteszközök és minőségtechnikák oktatása, lean management képzés stb.).

Bízza ránk Ön is ISO 9001 tanúsítási feladatok elvégzését!

Milyen előnyökkel?

Tanúsítás esetén a konkrét hasznok és előnyök

Az ISO 9001-es rendszer a folyamatos fejlődési folyamat (Continous Improvement Process, CIP) révén gondoskodik az állandó fejlődésről a szervezet működésében, ezáltal mind a szervezet hatékonysága, eredményessége, mind a vevői elégedettség javul.

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer alkalmazásának előnyei több területen kimutathatóak:

Folyamatok és vevői elégedettség

 • vevő követelményeit kielégítő termékek gyártása, magas színvonalú szolgáltatások nyújtása, vevői elégedettség növelése;
 • fejlődő ügyfélközpontúság és vevőorientáció;
 • a szervezet átfogó szabályozottsága, világos átlátható folyamatok és struktúrák;
 • egyértelmű hatáskörök és felelősségek;
 • az áttekinthető folyamatok révén nagyobb rugalmasság, egyszerűbb alkalmazkodás az új követelményekhez;
 • a folyamatos értékelés eredményeként javuló érdekeltségi kapcsolatok (alkalmazottak, vevők és beszállítók-alvállalkozók);
 • a termékek és szolgáltatások állandósága és nyomon követhetősége révén javuló kockázatkezelés;
 • hatékonyabb irányítás a naprakész és pontos vezetői információk révén;
 • szervezeten belül kialakul a folyamatos fejlődés igénye.

Külső megítélés és jogszabályi megfelelés

 • a törvényi követelmények teljesítésének igazolásával növekszik a jogszabályi megfelelőség;
 • piaci versenyelőnyt jelent;
 • bizalmat ébreszt és nemzetközi szinten összehasonlítható;
 • új üzletszerzési lehetőség (különösen, ha a beszerzési előírások, pályázatok tanúsítást követelnek meg a szállítás feltételeként).

Gazdasági hatékonyság

 • a gazdasági eredményesség javulása (rendezettség, szervezettség, tervezettség – a jó működés és fejlődés alapjai);
 • a folyamatorientáció révén növekvő működési és belső hatékonyság;
 • csökkenő működési költségek, jelentős direkt és indirekt költségmegtakarítás;
 • csökkenthetőek a hibák okozta veszteségek.

Dolgozói elégedettség

 • a munkavállalói tudatosság javulása;
 • a dolgozói értékteremtés növekedése;
 • javuló belső és külső kommunikáció, ezáltal elégedettebb és motivált munkatársak.

Az IWS auditorai

Auditoraink a vizsgált minőségirányítási rendszer ISO 9001 szabvány követelményeinek való megfelelősségét vizsgálják az auditokon, és nem céljuk a nemmegfelelőségek keresése. Amellett, hogy észrevételeik a cég fejlődését szolgálják, auditori tapasztalatuk révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyes cégeknél megismert jó gyakorlatokat közvetítsék.

Az IWS által alkalmazott auditorok többéves, különböző iparágakban szerzett tapasztalatokkal rendelkeznek. Az auditok során ezeket a tapasztalatokat felhasználva tesznek hatékonyságnövelő észrevételeket, valamint olyan fejlesztési lehetőségekre hívják fel a figyelmet, melyek elősegíthetik:

 • az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer oly módon való fejlesztését, amely segítségével a cég működése szabályozottabbá válik, és üzleti eredményessége növekszik;
 • a minőségügyi célok és folyamatmutatók olyan irányba történő fejlesztését, ami jobban kifejezi a rendszer és a cég működésének hatékonyságát, ezáltal hozzájárul a veszteségek csökkentéséhez, mint pl. a selejt mértéke, a hibás szolgáltatás aránya, az anyag és ráfordítási veszteség stb.;
 • a vevői elégedettség értékelési módszerének továbbfejlesztését, lehetővé téve a vevői elégedettség növelését, s ezáltal újabb üzletek megszerzését.

Miért az IWS?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni az ISO 9001, az ISO 45001, az ISO 27001, az ISO 50001 és az ISO 14001 irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, megbízók, tulajdonosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott munkafolyamatokat és a folyamatos fejlődés irányába tett intézkedések meglétét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az IWS szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Bízza ránk Ön is ISO 9001 tanúsítási feladatok elvégzését!

Akkreditáció

Az IWS rendelkezik a tanúsításához szükséges, nemzetközileg elfogadott akkreditációval, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a NAH bocsátott ki NAH-4-0152/2022 okiratszámon: https://www.nah.gov.hu/hu/szervezet/iws-solutions-kft-/.
Ez biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy az IWS által kibocsátott tanúsítványt mind hazai (állami tenderek, pályázatok esetében), mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

Az ISO 9001 szerinti tanúsítás kapcsolódása más rendszertanúsításokhoz

A szabvány alapelve a folyamatos fejlődés, akárcsak a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási (ISO 45001, VCA szerinti) és környezetirányítási (ISO 14001 és EMAS szerinti) rendszerek esetén, így szemléletmódja szorosan kapcsolódik azokhoz.

Az IWS képzett minőségirányítási szakértői, partnereink igényéhez alkalmazkodva, nemzetközi jogosultság alapján végzik a szabványban előírt területek tanúsító auditját.

A szervezetek hatékonyabb menedzsmentrendszerének működtetéséhez az ISO 9001 tanúsítás során egyben lehetőség nyílik a már meglévő ISO 45001 és ISO 14001 szerinti rendszerekkel együtt az integrált audit elvégzésére és az ISO 9001 követelményeinek megfelelően a munkatársak képzésére is.

Kinek ajánljuk?

A szabályozott és strukturált üzleti folyamatok megléte döntő módon befolyásolja a termékek és szolgáltatások minőségét. Az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer ezért szinte minden ágazatnak és a legtöbb vállalat igényeinek megfelel, követelményei bármilyen szervezetre alkalmazhatók, függetlenül annak tevékenységétől, méretétől és társadalmi szerepétől, a legkisebb cégektől egészen a multinacionális vállalatokig. Az ISO 9001 bevezetését és tanúsítását gyakran külső tényezők (vevők vagy hazai és nemzetközi előírások) kényszerítik ki. Az IWS által kínált tanúsítvány azonban sokkal többet nyújt egyszerű megfelelésnél, ezért mindazon felsővezetőknek ajánljuk, akik cégük hatékonyságát, ezáltal üzleti eredményességét növelni szeretnék.

Azon szervezeteknek érdemes alkalmazni, akik:

 • jól felépített minőségirányítási rendszert szeretnének kiépíteni;
 • integrált irányítási rendszer kialakítását tűzték ki célul;
 • rendszerszemlélettel kívánják a munkahelyi folyamatokat kezelni;
 • a meglévő problémák megszüntetésére, mérséklésére, a hatékonyság növelésére, és ezen keresztül a gazdasági teljesítmény javítására, vevői elégedettség kialakítására törekednek.

A rendszer bevezetése ez alapján mind a termelési, gyártási, kivitelezési, mind pedig a szolgáltatói szektorban indokolt, mint például:

 • Állami szektor (közszféra)
 • Általános szolgáltatóipar
 • Autóipar
 • Banki és biztosítási szféra
 • Biztonságtechnikai szféra
 • Egészségügy
 • Elektronika és elektronikai gyártás
 • Energetikai és közszolgáltatói szegmens
 • Építőipari és kivitelezési szegmens
 • Feldolgozóipar és nyersanyag kitermelő szféra
 • Ipari berendezések
 • Ipari és termelő vállalatok (acél, fém és műanyag)
 • IT / Telekom
 • Környezetvédelmi szegmens
 • Olaj és gázipar
 • Repülőgépipar
 • Szállítmányozási és logisztikai szegmens
 • Tréning és oktatási szektor
 • Vegyipar és gyógyszeripar
 • Vendéglátás (HORECA) és élelmiszeripar (FMCG)

IWS tanúsítás

seres

Seres Diána

Tanúsítási üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

ISO termékmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

tamas

Tamás Eszter

Projektmenedzser

VCA/SCC tanúsítás

iws munkatars 12

Sebestyén Krisztina

Projektmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Tanúsítás árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

tanusitas@iws.hu