logo iws web

SCC/VCA tanúsítás

A biztonság és a munkavédelem ugyanúgy fontos a vállalat és a dolgozói számára. A munkavédelem mindenki részéről többlet erőfeszítést igényel, ugyanakkor nem lehet előre tudni, hogy igyekezetünk meghozza-e a várt eredményt, illetve milyen eredményességgel segítette a problémák elkerülését.

Az alap biztonsági ismeretek a munkavédelem, egészség, biztonság és jó munkahelyi közérzet terén a dolgozók alapvető érdekét szolgálják. Nyugodtan kijelenthetjük ugyanakkor, hogy a munkavédelem irányába tett erőfeszítések hozzájárulnak a balesetek valószínűségének és a munkaköri ártalmak csökkentéséhez, ezáltal a vállalat megítélésében is kritikus szerepük van.

Mit ajánlunk?

Szabályozott SCC/VCA biztonsági irányítási rendszer tanúsítása

A megrendelőket és a szerződő vállalatokat törvényi kötelezettségek terhelik saját, illetve a másik fél dolgozóinak kockázatos helyzetektől való megvédése tekintetében. A megrendelőnek ezen túlmenően kötelessége, hogy távol tartsa azokat a kevésbé biztonságos szerződő vállalatokat, amelyekről tudja, hogy a dolgozók biztonságával és egészségével kapcsolatos rendelkezéseket nem tartják be.

Az eljárási módok elég szerteágazóak, a gyakorlatban azonban a legtöbb megrendelő csak azokkal a vállalatokkal köt szerződést, amelyekről tudja, hogy számukra a minőségi és munkavédelmi szempontok fontosak, és rendelkeznek az ezt igazoló bizonyítványokkal és tanúsítványokkal.

Az SCC/VCA elterjedése

Az SCC/VCA rendszertanúsítvány (Veiligheids Checklist Aannemers / Safety Certificate for Contractors / Liste de contrőle / Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) olyan eljárássorozatot takar, amelynek keretében egy tanúsító szervezet ellenőrzi a vállalat és az adott cég munkahelyeinek „átvilágítása” útján, hogy a kérelmező megfelel-e az SCC/VCA tanúsítvány kiadásához szükséges értékelési kritériumoknak.

Az SCC/VCA tanúsítvány igazolja, hogy az adott vállalkozások munkájuk során megfeleltek a rendszer munkabiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Az 1994-ben Hollandiában kialakított, majd 1995-ben Németországban is bevezetett szabályozás időközben – Belgium, Ausztria, Luxemburg és Svájc csatlakozásával – európai „SCC Platform”-má bővült, amelynek fő feladata a rendszer összehasonlíthatóságának és a kölcsönös elismerésének egyértelműsítése.

Nemzetközi nagyvállalatok elhelyezkedéstől függetlenül szinte bármelyik országban megkövetelhetik az SCC/VCA tanúsítványt.

Személytanúsítás és SCC/VCA vizsga

Az egyes vállalatok dolgozói eltérő kockázatokkal szembesülhetnek mind saját, mind pedig külső munkahelyszíneken (megrendelő vállalatnál). Elképzelhető, hogy az adott munkát folyamatosan változó munkakörülmények között kell elvégezni, pl:

 • vegyipari berendezések közelében, vagy magában a berendezésben;
 • autógyárnál vagy élelmiszeripari vállalatnál;
 • elektromos készülékkel kell dolgozni;
 • a magasban, zajos környezetben, vagy szűk, zárt térben végzett munka is eltérő kihívásokat jelent.

Az alapvető biztonsági és munkavédelmi elvárások ismerete elengedhetetlen mindegyik feladat esetében. Éppen ezért kell egy villanyszerelőnek is rendelkeznie bizonyos ismeretekkel a veszélyes anyagokat illetően, a gépszerelőnek pedig a tűz és robbanásveszéllyel kapcsolatosan.

A munkavégzéshez kapcsolódó veszélyek és kockázatok mellett a dolgozó jogainak és felelősségének kérdésköre, valamint azoknak az eszközöknek az ismerete is kiemelt fontosságú, amelyekkel a dolgozó képes befolyásolni a biztonságot.

Az adott szervezet megkövetelt SCC/VCA rendszertanúsítása mellett az SCC/VCA személytanúsítás erre a kihívásra nyújt megoldást.

A minősített egyén bizonyítványa igazolja, hogy tulajdonosa az SCC/VCA előírások által megkövetelt valamely szintet teljesítette, így az ahhoz a szinthez rendelt munkákat elvégezheti. Az SCC/VCA bizonyítvány megszerzése szavatolja, hogy az ilyen végzettséggel rendelkező dolgozó mind magára, mind munkatársaira nézve „biztonságosan” fogja végezni azokat a tevékenységeket, amelyekre minősítést kapott.

A tanúsítvány megfelel a Benelux államokban és az Európai Unióban operatív munkakörben dolgozóktól elvárt SCC/VCA vizsgának, illetve az SCC szabványnak, így minden olyan iparág és munkatárs számára ajánlott, ahol a tevé­kenység jellege ezt megköveteli.

A tréningen megszerzett szemléletmód segít eligazodni a SCC/VCA munkabiztonság szabályai között. Témája a Bene­lux és a nemzetközi munkavédelmi szabályok, eljárások bemutatása. Az oktatóink által leadott tananyag a személyes jelenlétnek köszönhetően sokkal gyakorlatiasabb, befogadhatóbb.

Diploma B-VCA Diploma SOS-VCA EBK vétség esetén a beszállítóknak szigorított (emelt szintű, vagy SOS) SCC/VCA vizsgát kell tenniük. Mi erre is biztosítunk lehetőséget.

Bízza ránk Ön is SCC/VCA tanúsítási feladatok elvégzését!

Az SCC/VCA szerinti tanúsítással rendelkező szervezetek előnyei:

 • szignifikánsan csökken a balesetek száma, előtérbe kerül a baleseti statisztikák naprakész számítása és nyomon követése;
 • csökken a nem kívánatos balesetekkel járó költségek mértéke és minimalizálható a munkaleállások miatti veszteség (táppénz, munkanap ki­esés);
 • növeli az alkalmazottak biztonságtudatosságát: biztosítja a munkavállalók és a cégvezetés számára, hogy minden munkatárs saját és mások testi épségének megőrzése mellett végezhesse munkáját;
 • erősíti a jogszabály és elő­írás-követést: a releváns szabályok betartása és figyelembe vétele révén költségminimalizálás érhető el (szabálysértési bírságok, jogi és egyéb költségek csökkentése);
 • hatékonyabb, biztonságosabb és felgyorsult munkafolyamatokat ered­ményez;
 • módszeres oktatási és fejlődési lehetőséget biztosíthat alkalmazottainak és a menedzsmentnek;
 • növelheti előnyét versenytársaival szemben és új ügyfelekre tehet szert általa;
 • alkalmazásával a szervezetek megbízhatóan, a megrendelő igényei alapján tudják teljesíteni feladatukat.

SCC/VCA tanúsítás és kapcsolódás más rendszertanúsításokhoz

A szabvány alapelve a folyamatos fejlődés, akárcsak a minőségirányítási (ISO 9001, ISO/TS 16949), munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási (OHSAS 18001) és környezetirányítási (ISO 14001 és EMAS) rendszerek esetén, így szemléletmódja szorosan kapcsolódik azokhoz.

Az IWS képzett munkabiztonsági szakértői partnereink igényéhez alkalmazkodva nemzetközi jogosultság alapján elvégzik a jogszabályban kötelezően előírt rendszerek tanúsító auditját.

A szervezetek hatékonyabb menedzsmentrendszerének működtetéséhez az SCC/VCA tanúsítás során egyben lehetőség nyílik a már meglévő minőségirányítási rendszerekkel együtt az integrált audit elvégzésére és az SCC/VCA követelményeinek megfelelően munkatársak képzésére és személytanúsítására is.

Tanúsítvány

Az SCC/VCA auditok során a tanúsítandó szervezet által bevezetett irányítási rendszer felülvizsgálata a létszámnak megfelelő napszámban, úgynevezett ellenőrző lista alapján történik, melyet egy vagy több auditor végez. Az IWS partnervállalata, az Apave Belgium sa a BELAC által akkreditált Tanúsító Testület.

Ez biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy az Apave Belgium sa által kiadott SCC/VCA tanúsítványát mind hazai, mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

Miért az IWS?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni az ISO 27001, ISO 50001, ISO 14001 (valamint az ISO 9001 és OHSAS 18001) irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, meg­bízók, tulaj­donosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott adat- és információbiztonsági intézkedések meglététét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.
 • Többek között a Total, az ExxonMobil, a BP, a Chevron, a ConocoPhillips, a BASF és a Sinopec is bízik az IWS szakértelmében.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, és bízza magát az IWS szakértelmére!

Kiknek?

Az SCC/VCA auditok során a tanúsítandó szervezet által bevezetett irányítási rendszer felülvizsgálata a létszámnak megfelelő napszámban, úgynevezett ellenőrző lista alapján történik, melyet egy vagy több auditor végez. Az IWS a BELAC által akkreditált Tanúsító Testület.

Ez biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy az IWS által kiadott SCC/VCA tanúsítványát mind hazai, mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

Az SHE munkahelyi irányítására koncentrál alvállalkozók alkalmazása nélkül.

Az SHE munkahelyi irányítására, emellett az SHE szerkezetére (irányelvekre, szervezetre, folyamatos javításra, fejlesztésre) koncentrál, esetleg alvállalkozókat is magában foglalva.

Az SHE munkahelyi irányítására, emellett az SHE szerkezetére (irányelvekre, szervezetre, folyamatos javításra, fejlesztésre) koncentrál, esetleges alvállalkozók igénybevételével, mindezen felül egyes, a petrolkémiai iparra releváns kiegészítő elvárásokat is tartalmaz.

Rendszertanúsítás személyi szolgáltatást végző szervezetek számára.

A munkabiztonság szempontjából legérzékenyebb iparágakban, a termelő- és a szolgáltató szervezetek számára kiemelten fontos az SCC/VCA (a nagy nemzetközi petrolkémiai és acélipari létesítmények mind kötelezően előírják beszállítóik számára az SCC/VCA szerinti tanúsítást).

 • építőipari és kivitelezési szegmens;
 • ipari és termelő vállalatok (elektronika, acél, fém és műanyag feldolgozó szektorok, autóipar);
 • gáz-, olaj és vegyipari szektor, nyersanyag-kitermelés;
 • munkaerő-közvetítéssel és műszaki szolgáltatással foglalkozó szolgáltató szektor;
 • élelmiszeripari szektor;
 • energetikai szegmens (erőművek, víz, gáz, elektromosság, hulladék stb.).

IWS tanúsítás

seres

Seres Diána

Tanúsítási üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

ISO termékmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

tamas

Tamás Eszter

Projektmenedzser

VCA/SCC tanúsítás

iws munkatars 12

Sebestyén Krisztina

Projektmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Tanúsítás árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

tanusitas@iws.hu