logo iws web

Robbanásbiztonság (ATEX)

A munkaadó kötelessége a megfelelő kockázatértékelés elvégeztetése. Amennyiben egy robbanásveszélyes atmoszféra keletkezése biztonsággal nem zárható ki, akkor a munkáltató robbanásvédelmi dokumentáció készítésére kötelezett.

E szerint az üzem telephelyén tárolt és felhasznált anyagok biztonságtechnikai adatlapjaik alapján ki kell választani a robbanásveszélyes anyagokat. Az üzem területén felhasználásra, tárolásra, feldolgozásra kerülő összes anyagot meg kell vizsgálni.

Ahol robbanásveszélyes anyaggal dolgoznak, ott tudnunk kell a technológiai, gyártási folyamatok során elért maximális hőmérsékleteket, nyomásokat.

Hol kell a robbanásbiztonság-technikával foglalkozni?

A robbanásbiztonság-technikával ott kell foglalkozni, ahol normál üzemi körülmények között robbanásveszélyes anyagok + levegő jelenlétével kell számolni.

Ez lehet:

 • gáz + levegő
 • gőz + levegő
 • por + levegő

Normál üzemi körülményről akkor beszélünk, ha a technológiai rendszerünkben a tervezési határokon belüli üzemeltetési körülmények (hőmérséklet, nyomás, szint stb.) állnak fenn.

A robbanásbiztonság-technika a normál üzemeltetési körülmények között kialakult robbanásveszélyes keverékek begyújtási kockázatainak csökkentésével foglalkozik:

 • Meg kell állapítani, hogy üzemi körülmények között az alkalmazott anyagok milyen tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
 • Amennyiben robbanásveszélyesek az anyagok a technológiát úgy kell kialakítani, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a vonatkozó jogszabályok és szabványok alapján biztosítani kell.
 • Egy adott technológiai rendszernél meg kell határozni a robbanás kockázatával veszélyeztetett térfogatok nagyságát és e térfogatok térbeli alakját.
 • Ezt a gyakorlatban zónaszámításnak nevezzük.

Üzemeltető fő felelősségei

 • A robbanásbiztonság-technikai rendszer kialakítása és hatékony üzemeltetése.
 • Robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése.
 • Az üzemeltetés személyi, tárgyi és dokumentációs feltételeinek biztosítása.

Bízza ránk Ön is robbanásbiztonsági feladatok elvégzését!

Az IWS által nyújtott szolgáltatások:

 • Szükség szerint ingyenes helyszíni felmérés
 • Árajánlatadás
 • Megrendelés után információgyűjtés
 • Robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése
 • Dokumentáció átadás – teljesítés
 • Szükség szerint oktatás

A robbanásvédelmi dokumentáció

 • A robbanásvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell:

  • az üzem általános bemutatását;
  • a technológia általános bemutatását;
  • az előforduló tűz- és robbanásveszélyes anyagok listáját;
  • a zónabesorolást;
  • a robbanásveszély kockázatelemzését és értékelését, különös tekintettel a munkavállalókra;
  • a robbanásvédelmi koncepció ismertetését;
  • munkaszervezési jellegű intézkedéseket;
  • oktatásra vonatkozó előírásokat;
  • a teljes kockázatértékelés összefoglalt eredményét.

A robbanásvédelmi dokumentáció tartalmának részletesebb bemutatása:

A robbanásvédelmi dokumentáció tartalmának részletesebb bemutatása:

A munkaadó kötelessége megfelelő kockázatbecslés elvégeztetése. Amennyiben egy robbanásveszélyes atmoszféra keletkezése biztonsággal nem zárható ki, akkor a munkáltató robbanásvédelmi dokumentáció készítésére kötelezett. A robbanás okozta veszély kiértékeléséből kell meghatározni:

 • a robbanásveszélyes atmoszféra valószínűségét és időtartamát (zónabesorolás),
 • a jelenlét valószínűségét, a gyújtóforrások aktiválását és hatékonnyá válását beleértve az elektrosztatikus feltöltődéseket,
 • a robbanás lehetséges hatásainak kiterjedését.

Emellett a robbanás okozta veszélyt meg kell állapítani és ki kell értékelni, majd a robbanás elleni védelemhez szükséges lépéséket össze kell foglalni, valamint meg kell állapítani milyen egységek felé érvényesek a szervezeti utasítások.

  • Bármely üzemben a robbanásvédelmi dokumentáció felelőse a mindenkori üzemvezető.
  • A robbanásvédelmi dokumentációval szemben támasztott jogszabályi és üzemeltetői igény, hogy folyamatosan az üzem tényleges (aktuális) állapotát mutassa be.
  • Célja, hogy a benne megfogalmazott teendők elvégzésével mind a munkavállalói, mind az üzemeltetői és a tulajdonosi kör számára az üzemeltetés elviselhető mértékű kockázatot jelentsen, és teljesüljenek a biztonságos üzemeltetés feltételei.
  • Tekintettel arra, hogy az üzem teljes életciklusában számos (akár napi szintű) karbantartási és bővítési folyamat játszódik le, fontos megfogalmazni milyen intervallumokon belül kell a robbanásvédelmi dokumentációt mindenképp aktualizálni.


Nyelvezet igény szerint:
 
magyar, angol, német, francia.

Elkészítés jogszabályi háttere:

Zóna besorolás: A Robbanásvédelmi dokumentációban a zónabesorolást az MSZ EN 60079-10-1:2009 „Robbanóképes közegek” 10-1. rész: Térségbesorolás szabályozza.

Robbanóképes gázközegek: IEC 60079-10-1:2008 szabvány szerinti térségbesorolás és a Rendelet 1. sz. melléklete szerint történik.

Robbanásveszély kockázatok felmérése és értékelése: A robbanásveszélyes munkaterületen a robbanásveszély kockázatok felmérése és értékelése – mely tartalmazza a robbanási kockázatot okozó tényezőket – az MSZ EN 1127-1:2009 „Robbanóképes közegek” Robbanás megelőzés és robbanásvédelem szabvány szerint készül.

Bízza ránk Ön is robbanásbiztonsági feladatok elvégzését!

Miért válassza az IWS-t?

 • Jól képzett és megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek állnak rendelkezésére.
 • Magas összegű felelősségbiztosítási háttérrel rendelkezünk.
 • Cégcsoportunk 50 országban van jelen, így más országokban lévő telephelyek esetén is helyben tudunk megoldást kínálni.
 • Széles termékpalettánknak köszönhetően teljes körű megoldásokat, kedvezményes kapcsolt szolgáltatásokat kínálunk.
 • Szolgáltatásainkat, illetve a dokumentáció elkészítését több nyelven is vállaljuk.

Kapcsolódó szolgáltatásaink:

Villamos berendezések felülvizsgálata: A Robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése után javasolt a robbanásveszélyes zónákban található villamos berendezések felülvizsgálata, melynek meglétét az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat 28/2011. BM rendelet 560. § c. pontja) írja elő.

Érintésvédelmi felülvizsgálat: A Robbanásvédelmi dokumentációban meghatározott zónabesorolás alapján el kell készíteni az érintésvédelmi felülvizsgálatot. A felszerelt és bekötött villamos berendezéseket felül kell vizsgálni a 14/2004 (IV.19) FMM rendelet előírásai alapján. A villamos eszközöknek teljesíteniük kell az MSZ HD 60364 szabványban leírt követelményeket, amiatt, hogy azok használatuk során semmilyen villamos és egyéb balesetnek ne legyenek forrásai.

A sztatikus feltöltődés elleni védelem mérése: A sztatikus feltöltődés elleni védelem mérését is el kell végezni, mivel az OTSZ szerint besorolt létesítményekben, ahol az elektrosztatikus feltöltődés tüzet okozhat, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet kell biztosítani. Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem teljesül, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést, és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó módon végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti. A felülvizsgálat célja az elektrosztatikus védelem hatásos működésének ellenőrzése. Az elektrosztatikus felülvizsgálat elvégzése kötelező az üzembe helyezés előtt.

RLC mérés: A gyújtószikramentes áramköröknél az RLC mérés megléte is elengedhetetlen. A robbanásveszélyes környezetben telepített gyújtószikramentes védelmű áramkörök megfelelőségének értékeléséhez elengedhetetlen a körök induktív és kapacitív összetevőinek ismerete, az ehhez szükséges paramétereket méréssel és számítással ellenőrizni kell ezen mérés keretében.

Érvényességi idő/felülvizsgálatok ideje:

A fent megnevezett felülvizsgálatokat robbanásveszélyes területeken 3 évente meg kell ismételni.

Milyen szabályozással?

Főbb jogszabályi kötelezettségek

 • 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet, a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.
 • 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvény
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

Főbb referenciáink erről a területről:

 • Danone Kft.

IWS környezet- és munkavédelem

seres

Seres Diána

EHS üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

EHS termékmenedzser, 

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

berneczei

Berneczei Dávid

Vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Munkavédelem

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Munkavédelem árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

munkavedelem@iws.hu