logo iws web

ISO 14001: Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítása

Különböző szervezetek a legkülönfélébb tevékenységeket folytathatják, egy vonatkozásban azonban minden szervezet azonos: természeti erőforrásokat használnak fel, és valamilyen módon szennyezik, vagy enyhébb esetben terhelik környezetüket.

Klímaváltozással kapcsolatos kiegészítés az ISO szabványokban

Az ISO/IEC Direktíva Annex SL Appendix 2:2024 február 6-án módosításra került.
Ennek következtében az ISO 9001, 14001, 27001 és 45001 szabványok 4.1. és 4.2. pontjai kiegészítésre kerültek a klímaváltozással kapcsolatos követelménnyel, illetve megjegyzéssel.
A fenti szabványok angol nyelven már módosításra kerültek, és érvénybe is léptek, ugyanakkor a szabványverzió (pl. ISO 9001:2015) nem változott.

A 2024.02.27-én érvénybe lépett kiegészítések a fent említett (angol nyelvű) szabványokban:

4.1
The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.
A szervezetnek meg kell határoznia, hogy a klímaváltozás számára jelentős tényező-e.

4.2
NOTE Relevant interested parties can have requirements related to climate change.
MEGJEGYZÉS A lényeges érdekelt feleknek lehetnek követelményeik a klímaváltozással összefüggésben.

A fenti kiegészítések vonatkozásában a tanúsított szervezeteknek a következő teendőik vannak:

 1. Vezetőségi átvizsgálás során határozzanak arról, hogy a kapcsolódó szabvány szerinti irányítási rendszerük, illetve alkalmazási területük tekintetében a szervezet számára a klímaváltozás jelentős tényező-e!
  1. Amennyiben igen, azonosítsák a klímaváltozással összefüggő körülményt, vevői elvárást vagy jogszabályi előírást, és ezzel frissítsék a szervezet környezetére, illetve az érdekelt felek elvárásaira vonatkozó dokumentumaikat! Azonosítsák a felmerülő kockázatokat és lehetőségeket ezek eredményes és rendszerszintű kezelése érdekében!
  2. Amennyiben nem, a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében rögzítsék, hogy miért döntöttek úgy, hogy a klímaváltozás nem jelentős tényező a szervezet számára!

 

A soron következő auditok alkalmával auditoraink megvizsgálják, hogy az említett dokumentumok a klímaváltozással kapcsolatos vonatkozás tekintetében módosításra kerültek-e.

Előre is köszönjük felkészültségüket!

Környezetközpontú irányítási rendszer működtetése

Különböző szervezetek a legkülönfélébb tevékenységeket folytathatják, egy vonatkozásban azonban minden szervezet azonos: természeti erőforrásokat használnak fel, és valamilyen módon szennyezik, vagy enyhébb esetben terhelik környezetüket.

A társadalom egésze, az ügyfelek, fogyasztók és tulajdonosok ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vállalatok tevékenységéből eredő és az általuk felhasznált termékek és igénybe vett szolgáltatások környezeti hatásaira. Alapvető elvárás, hogy a cégek megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályoknak, és bizonyítsák napi működésük során a negatív környezeti hatások csökkentése iránti elkötelezettségüket. Ez kihívás és lehetőség is egyben, hiszen bizonyítható az adott cég környezeti felelősségvállalása, kiemelkedhet a versenytársak közül, valamint meglévő és potenciális ügyfelei felé elkötelezettségéről tehet tanúbizonyságot.

A környezettudatos gondolkodásnak, a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatékony működtetésének eredményeképpen a szervezet arra törekszik, hogy a természeti erőforrások felhasználását csökkentse, a környezetszennyezést megelőzze és a környezet terhelését minimálisra redukálja. Az erőforrások hatékonyabb és csökkenő mértékű felhasználásával, a környezetvédelmi bírságok elkerülésével költségei is csökkennek, ezáltal hatékonyabban működhet.

Az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer célja

Az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítás célja, hogy a tanúsított szervezet működő KIR rendszere által bizonyítsa környezete iránti elkötelezettségét, és igazolni tudja, hogy törekszik környezeti hatásainak csökkentésére. A tanúsítás által a szervezet bebizonyítja a társadalmi elvárásoknak való megfelelését, általa javul a vállalkozás társadalmi megítélése és a róla kialakított kép is.

A szabványkövetelmények elsődleges célja tehát, hogy a környezetvédelmet és a környezetszennyezések megelőzését összhangba hozza a gazdasági, szociális és jogszabályi követelményekkel. Mindezen túlmenően:

 • a tanúsított szervezet hatékonysága és eredményessége növekszik, ami hozzájárul az üzleti eredményességhez, ezáltal a cég értéke növekszik;
 • a szervezet működése átláthatóbb lesz, a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelművé válnak;
 • segít a további üzletszerzésben, mivel a vevők nagyobb bizalommal vannak a tanúsított cégek iránt;
 • lehetőséget teremt tendereken való indulásra, amelyeken a legtöbb esetben az akkreditált harmadik fél általi tanúsítás követelményként jelenik meg;
 • tanúsítványt fel lehet használni marketing célokra, elősegíti a tanúsított vállalat ismertségének növelését.

Az ISO 14001 szabvány tartalmazza a hatékony környezetirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges legfontosabb szektorsemleges elemeket. Ezek a következők:

 • környezetvédelmi irányelvek;
 • tervezés;
 • bevezetés és működtetés;
 • vezetőségi felülvizsgálat;
 • ellenőrzés és helyesbítő intézkedések

Bízza ránk Ön is ISO 14001 tanúsítási feladatok elvégzését!

Az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer célja

Tanúsítás esetén a konkrét hasznok és előnyök

Az ISO 14001 rendszer alkalmazása a környezetvédelmi szempontok fontosságának folyamatos figyelembevételére ösztönzi a szervezetet. A KIR egyik nagy előnye és vonzereje, hogy megtakarításokat eredményez. Középpontjában a környezetvédelem áll, és a termelést vagy a szolgáltatást a környezettel összhangban valósítja meg

Az ISO 14001 szerint kiépített rendszer hatékony működtetése által számos pozitív hatás érhető el:

Környezeti hatások:
 • csökkennek a környezeti kockázatok (a potenciális környezeti balesetek bekövetkezésének felmérése és azok megelőzése révén);
 • megelőzhető és csökkenthető a környezetszennyezés és a környezetterhelés;
 • csökken a szennyezéses vé let len események valószínűsége és így elkerülhetők az addicionális tisztítási költségek és/vagy a szabályozó testületek által elrendelt végrehajtási feladatok.
 • csökkennek a környezetre gyakorolt káros hatások, úgymint:
  • a káros anyag és szennyező anyag kibocsátás (emisszió) mértéke;
  • a hulladék és szennyvíz mennyisége;
  • a működésből származó talaj-, víz-, légszennyező anyagok kibocsátása;
Gazdasági hatékonyság
 • az erőforrások hatékonyabb és javuló hatásfokú (csökkenő mértékű) felhasználása költségmegtakarításokat eredményez;
 • a nyersanyag-erőforrások (pl.: víz) és energiafelhasználás alacsony szinten tartása csökkenti a működési költségeket;
 • javuló jövedelmezőség a fenti költségcsökkenések révén, ezáltal növekvő vevői elégedettség;
 • a termelés egészének környezetbaráttá tételével csökkennek a hulladékgazdálkodás költségei;
 • vállalati felértékelődés a pénzintézeteknél és a biztosítóknál;
 • a hatékonyan felépített környezetirányítási rendszer révén új belföldi és export piacok válnak elérhetővé, megtarthatóvá, és folyamatosan bővíthetővé;
 • egy akkreditált ISO 14001 tanúsítvány nemzetközi tenderek és helyi üzletfejlesztés során magas szintű környezetvédelmi megfelelőséget igazol;
 • az ISO 14001 tanúsítvány szerinti működés alapfeltétele sokszor a közbeszerzési, pályázati támogatások, beszállítói kiválasztás és vevői megbízások elnyerésének;
 • a környezetvédelemmel kapcsolatos költségek átláthatóbbá válnak;
 • büntetések kockázatának csökkentése, környezetvédelmi eljárások és bírságok megelőzése.
Külső megítélés és jogszabályi megfelelés:
 • nő az elkötelezettség a környezetvédelmi törvények betartása iránt: a jogi normatívák azonosítása, változásaik tudatos nyomon követése alapján a környezetvédelmi jogi elvárások betartása elsőrendűvé válik, és csökken az esetleges környezetvédelmi bírság vagy – súlyosabb esetben – a vállalkozási tevékenység felfüggesztésének veszélye;
 • környezetvédelmi jogszabályi elő írásoknak történő megfelelőség;
 • megvalósítható a környezetvédelmi felelősség kockázatának minimalizálása;
 • rendszeres ellenőrzés mérsékli az előírások megsértése miatti jogi következmények kockázatát;
 • partnerek és a hatóságok (felügyeletek) igényeinek való megfelelés;
 • a szervezet társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása.
Fenntartható fejlődés:
 • hatékonnyá válik az anyag- és egyéb erőforrások felhasználása: költségmegtakarítás melletti tudatos erőforrás-felhasz nálás és tervezés, ezáltal a természeti erőforrások meg óvásra kerülnek;
 • erősödik a munkatársak környezettudatos magatartása: oktatások, képzések és a munkavállalók bevonása által nő a munkavállalói elégedettség, erősödik a motiváció és a környezettudatos gondolkodásmód;
 • a környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása;
 • a környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztése;
 • a hulladék-újrafelhasználás javulása révén a fenntartható fejlődés irányába mozdul a szervezet;
 • a szervezet általános környezet iránti elkötelezettségének bizonyítása az ISO 14001:2004 nemzetközi szabvány alkalmazásával;
 • a piaci helyzet javítása az innovatív, környezetbarát termékek és szolgáltatások révén;
 • a felső vezetés által vezérelt fenntartható fejlődés irányába mutató javuló környezeti teljesítés.

A hatékony működés, a csökkenő környezeti hatások, a jogszabályi megfelelőség és a fenntartható fejlődés szem előtt tartása jellemzi tehát az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított szervezet működését

A tanúsítás garantálja, hogy a szervezet rendelkezik olyan környezetközpontú irányítási rendszerrel, amely átfogóan foglalkozik a környezetvédelemhez kapcsolódó hatások elemzésével és kezelésével, és a szervezet működése során vezetői szinten is szem előtt tartja a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az IWS szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Bízza ránk Ön is ISO 14001 tanúsítási feladatok elvégzését!

Akkreditáció

Az IWS rendelkezik a tanúsításához szükséges, nemzetközileg elfogadott akkreditációval, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a NAH bocsátott ki NAH-4-0152/2022 okiratszámon: https://www.nah.gov.hu/hu/szervezet/iws-solutions-kft-/. Ez biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy az IWS által kibocsátott tanúsítványt mind hazai (állami tenderek, pályázatok esetében), mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

A szabványról általában

Az ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelő, akkreditált tanúsító által tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer az egész világon elismert és elfogadott. Az ISO 14001 szabvány keretet ad ahhoz, hogy egy szervezet azonosítani, mérni és ellenőrizni tudja környezetre gyakorolt hatásait és környezeti kockázatait. Ez utóbbiak csökkentése révén, valamint a környezeti teljesítmény folyamatos javítása által hozzájárul környezetének folyamatos javításához.

Az ISO 14001 tanúsítás kapcsolódása más rendszertanúsításokhoz

A szabvány alapelve a folyamatos fejlődés, akárcsak a minőségirányítási (ISO 9001) vagy a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási (ISO 45001, VCA) rendszerek esetén, így szemléletmódja szorosan kapcsolódik azokhoz.

A fejlett nyugati országokban évek óta megfigyelhető tendencia, hogy azok a cégek, amelyek már bevezették az ISO 9001-es szabvány szerinti minőségirányítási, valamint az ISO 45001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert, az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer implementálásával folytatják a rendszerépítést.

Az IWS képzett környezetvédelmi szakértői partnereink igényéhez alkalmazkodva nemzetközi jogosultság alapján elvégzik a szabványban kötelezően előírt rendszerek tanúsító auditját.

A szervezetek hatékonyabb menedzsmentrendszerének működtetéséhez az ISO 14001 tanúsítás során egyben lehetőség nyílik a már meglévő ISO 9001 és ISO 45001 rendszerekkel együtt integrált audit elvégzésére és az ISO 14001 követelményeinek megfelelően a munkatársak képzésére (ISO 14001 szabványismertetés, ISO 14001 belső auditor stb.) is.

Kinek ajánljuk?

Kis és nagy, termelő és szolgáltató cégeknek egyaránt hasznos lehet az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése és tanúsíttatása. A szervezet részéről ez nemcsak a környezeti tudatosság demonstrálására szolgálhat, hanem például az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodás révén pénzügyi megtakarításokat is eredményezhet. Azon szervezeteknek érdemes alkalmazni, akik:

 • szabályozott környezetvédelmi tevékenységet szeretnének kiépíteni;
 • integrált irányítási rendszer kialakítását tűzték ki célul;
 • rendszerszemlélettel kívánják a környezeti problémákat kezelni;
 • a környezeti problémák megelőzésére, a meglévő problémák megszüntetésére, mérséklésére és ezen keresztül a környezetvédelmi teljesítmény javítására, tökéletesítésére törekednek.

A környezetvédelem és környezetterhelés szempontjából legérzékenyebb iparágakban kiemelten fontos az ISO 14001. A rendszer bevezetése elsősorban olyan vállalatok számára előnyös, akik termelési, gyártási, kivitelezési munkát, vagy szolgáltatói tevékenységet végeznek, különösen:

 • építőipari és kivitelezési szegmens
 • ipari és termelő vállalatok (elektronika, acél, fém és műanyag feldolgozó szektorok, autóipar)
 • szolgáltató szektor (pl. egészségügy, szállítmányozó és logisztikai cégek)
 • élelmiszeripari/FMCG szektor
 • gáz-, olaj és vegyipari szektor, nyersanyag-kitermelés
 • közszolgáltatói szféra (erőművek, víz, gáz, elektromosság, hulladék stb.)

Miért az IWS?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni a az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO 27001, az ISO 50001 és az ISO 45001 szerinti irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelent az összes érintett fél (alkalmazottak, ügyfelek, megbízók, tulajdonosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott környezetvédelmi intézkedések meglétét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről a cégvezetés számára is, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

IWS tanúsítás

seres

Seres Diána

Tanúsítási üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

ISO termékmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

tamas

Tamás Eszter

Projektmenedzser

VCA/SCC tanúsítás

iws munkatars 12

Sebestyén Krisztina

Projektmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Tanúsítás árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

tanusitas@iws.hu