logo iws web

ISO 45001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) tanúsítása

A világ különböző pontjain ugyanúgy igyekeznek a vállalatok alkalmazni az általános egészségvédelmi és biztonsági irányelveket vagy a nemzeti iránymutatásokat, de ezek egyike sem bizonyítja a globális megfelelőséget.

Az egész világon szükség volt az egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének nemzetközi szabvány szerinti harmonizálására és a legjobb gyakorlatok megosztására. Az ISO 45001 egy olyan nemzetközi szabvány, mely világszerte hivatkozási alapot biztosít, megvalósítható általa az egységes oktatás, így a szervezetek jobban kézben tudják tartani a biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat.

Klímaváltozással kapcsolatos kiegészítés az ISO szabványokban

Az ISO/IEC Direktíva Annex SL Appendix 2:2024 február 6-án módosításra került.
Ennek következtében az ISO 9001, 14001, 27001 és 45001 szabványok 4.1. és 4.2. pontjai kiegészítésre kerültek a klímaváltozással kapcsolatos követelménnyel, illetve megjegyzéssel.
A fenti szabványok angol nyelven már módosításra kerültek, és érvénybe is léptek, ugyanakkor a szabványverzió (pl. ISO 9001:2015) nem változott.

A 2024.02.27-én érvénybe lépett kiegészítések a fent említett (angol nyelvű) szabványokban:

4.1
The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.
A szervezetnek meg kell határoznia, hogy a klímaváltozás számára jelentős tényező-e.

4.2
NOTE Relevant interested parties can have requirements related to climate change.
MEGJEGYZÉS A lényeges érdekelt feleknek lehetnek követelményeik a klímaváltozással összefüggésben.

A fenti kiegészítések vonatkozásában a tanúsított szervezeteknek a következő teendőik vannak:

 1. Vezetőségi átvizsgálás során határozzanak arról, hogy a kapcsolódó szabvány szerinti irányítási rendszerük, illetve alkalmazási területük tekintetében a szervezet számára a klímaváltozás jelentős tényező-e!
  1. Amennyiben igen, azonosítsák a klímaváltozással összefüggő körülményt, vevői elvárást vagy jogszabályi előírást, és ezzel frissítsék a szervezet környezetére, illetve az érdekelt felek elvárásaira vonatkozó dokumentumaikat! Azonosítsák a felmerülő kockázatokat és lehetőségeket ezek eredményes és rendszerszintű kezelése érdekében!
  2. Amennyiben nem, a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében rögzítsék, hogy miért döntöttek úgy, hogy a klímaváltozás nem jelentős tényező a szervezet számára!

 

A soron következő auditok alkalmával auditoraink megvizsgálják, hogy az említett dokumentumok a klímaváltozással kapcsolatos vonatkozás tekintetében módosításra kerültek-e.

Előre is köszönjük felkészültségüket!

Szabályozott munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság

Az ISO 45001 szabvány az irányítási rendszer szabványokhoz készült új ISO Magasszintű Struktúra (HLS) segítségével íródott, amely biztosítja, hogy:

 • az ISO 45001 illeszkedik a többi irányítási rendszerhez;
 • az ISO 45001 integrált megközelítést biztosít a szervezet irányításához;
 • az ISO 45001 tükrözi a fokozatosan összetettebbé váló környezetet, amelyben a szervezetek működnek;
 • az ISO 45001 fokozza a szervezet azon képességét, hogy kézben tartsa az egészségvédelmi és biztonsági kockázatait.

Az alkalmazottak egészségének védelme, a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése törvény által előírt kötelessége minden munkaadónak. Az ISO 45001 szabvány alkalmazása elősegíti a törvényi megfelelést, tanúsítása pedig igazolja a szervezet erőfeszítését és intézkedéseit a törvényi előírások teljesítésére.

Bízza ránk Ön is ISO 45001 tanúsítási feladatok elvégzését!

Mit tartalmaz az új szabvány, és mik az előnyei a szervezetek szempontjából?

Az ISO 45001 a világ első nemzetközi MEBIR szabványa, amely szervezetek ezreit fogja segíteni abban, hogy biztonságos és egészséges munkahelyet biztosítsanak a munkavállalóik és más személyek számára, megelőzzék a haláleseteket, a munkavégzéssel kapcsolatos sérüléseket, betegségeket és folyamatosan javítsák a MEBIR teljesítményüket.

Az ISO 45001 alkalmazásával és tanúsításával a szervezetek javítani fogják a rugalmasságukat, mivel előre láthatják a változásokat, felkészülhetnek, reagálhatnak rájuk és alkalmazkodhatnak hozzájuk, így túlélhetik a változásokat és sikert arathatnak.

Az ISO 45001 sokkal kevésbé előíró, mint a megelőző helyi egészségvédelmi és biztonsági szabványok, és agilisabb üzletet fokozó eszközként használható. Ez azt jelenti, hogy a saját szervezet igényeinek megfelelőbbé tehető.

Az ISO 45001 a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítását, valamint a folyamatos fejlesztést a szervezet szívébe helyezi. Ez az új szabvány lehetőséget jelent a szervezetek számára, hogy a stratégiai irányukat párhuzamba állítsák a MEBIR rendszerükkel. Továbbá fokozottan rávilágít a munkahelyi egészségvédelem és a munkavédelmi teljesítmény és kultúra javítására.

Az ISO 45001 szabvány alkalmazása és tanúsítása lehetőséget biztosít arra, hogy adaptálják a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereit, mivel:

csökken a munkavégzéssel kapcsolatos sérülések, betegségek és halálesetek száma;
kiküszöböli vagy minimalizálja a MEB kockázatokat;
bizonyítja a vállalati felelősséget és teljesíti az ellátási lánc követelményeit;
védi a márka jó hírnevét;
konzultációk és részvétel segítségével ösztönzi és bevonja az alkalmazottakat.
Kérjen ajánlatot rendszere tanúsítására!

Bízza ránk Ön is ISO 45001 tanúsítási feladatok elvégzését!

Milyen előnyökkel?

A bevezetett és tanúsított ISO 45001 rendszer működtetésének elengedhetetlen része a megfelelő munkahelyi kockázatelemzés. Ennek elvégzése és évenkénti felülvizsgálata minden vállalkozás számára kötelező érvényű, és a hatályos magyar jogszabályok értelmében csak munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek végezhetik.

A megfelelően kiépített, működtetett és tanúsított ISO 45001 rendszer számos területen segít:

 • munkavédelmi szabályok betartása és betartatása révén biztosítja a dolgozók egészségének maximális védelmét és annak megőrzését, illetve a potenciális veszélyforrások időben történő azonosíthatóságát és megelőzhetőségét.
 • Csökkenthetővé válik a munkahelyi balesetek gyakorisága, száma és súlyossága.
 • Visszaszoríthatóvá válnak a dolgozókat ért egyéb egészségkárosodások, ezáltal hatékonyságnövekedés érhető el.
 • Minimumra csökkenthető a munkavállalók veszélyeztetettsége.
 • Növelheti az alkalmazottak biztonsági tudatosságát, javíthatja a szervezeti biztonsági kultúrát.
 • A kockázatok csökkenése révén egy egészségesebb munkahelyi környezetet teremt.
 • Rendszerszemlélettel, az érintett munkatársak bevonásával vizsgálja felül és fejleszti a társaság egészségi és biztonsági intézkedéseinek hatásosságát.
 • Nagyobb termelékenység és jobb munkaminőség érhető el.
 • Megvalósulhat a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal összefüggő költségek és bírságok minimalizálása.
 • Csökkenthető a táppénzes napok száma, amely a szervezet számára csökkenti a termeléskiesésből származó bevételkiesést, összességében pedig növeli a hatékonyságot.
 • Csökkentheti az állásidőket és a termelés-megszakításokat.
 • Csökkentheti a biztosítási díjköltségeket.
 •  
 • Segít mind a hazai, mind a nemzetközi a jogszabályi megfelelés elérésében, valamint a meghivatkozott nemzetközi normáknak való megfelelésben.
 • Segít számos további egészségügyi és biztonsági követelménynek való megfelelésben.
 • munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy jelenlegi jogi szabályozásának való megfelelés sokkal átláthatóbban dokumentálhatóvá, jobban ellenőrizhetővé válik a vállalatvezetés és a hatóságok szempontjából is.
 • A szervezet tevékenysége kapcsán mind az alkalmazottak, mind más érintett személyek, külső érdekeltek, csoportok munkahelyi veszélyeztetettségét minimálisra csökkenti.
 • Gyors és hatékony reakciót tesz lehetővé a munkaügyi ellenőrzések és hatósági vizsgálatok alkalmával a hatóság által vizsgálni kívánt dokumentumok, adatok tekintetében.
 • Az azonos területen tevékenykedő piaci szereplők, a munkavállalók és a hatóságok közötti kapcsolatépítésben segít, biztosítva ezzel egy kommunikációs keretet a munkavédelmi intézkedések vonatkozásában, további fejlesztési lehetőségeket nyitva meg a szervezet számára.
 • Biztonságos és megbízható vállalkozásként növeli az ügyfelek, beszállítók, a hatóságok és a befektetők megbecsülését.
 •  
 • A munkatársak, alkalmazottak elégedettsége és lojalitása nő, hiszen érzik munkáltatójuk fi gyelmét egészségi állapotuk és munkabiztonsági feltételeik javítása irányában.
 • A veszélyes munkahelyi események, illetve a „majdnem balesetek” megfelelő súlyú értékelésével és kezelésével folyamatosan nő a munkatársak biztonságérzete, bizalma, ami alacsonyabb fluktuációhoz is vezet, biztosítva ezzel a stabil, megbízható munkaerőt a munkáltató számára.
 • A dolgozók munkafeltételeinek folyamatos fejlesztése révén növelheti a dolgozók motivációját.
 • Javítja mind a külső, mind a belső kommunikációt.
 •  
 • Javítja a vállalat versenyképességét.
 • Segíti a vállalkozás felelősségtudatos képének kialakítását.
 • A veszélyek időben történő azonosíthatóságát és megelőzését, ezzel párhuzamosan a kockázatok mértékét csökkenti, biztosítva a vállalat hatékonyabb működését, idő és pénz megtakarítását.
 • Rendszerelvű megközelítést ad a munkavédelmi problémák megoldásában.
 • Vállalati irányítási rendszerbe integrált munkavédelmi megközelítésmódot tesz lehetővé.
 • Áttekinthető folyamatok és nagyobb szervezeti rugalmasság révén egyszerűbb alkalmazkodást biztosít az új adottságokhoz.
 • Átfogóbb veszélykezelés és kockázatcsökkentés érhető el a világosan leírt struktúrák, célok és felelősségi körök meghatározásával.
 • A célok tervezéséhez és eléréséhez szükséges információk kinyerésének egyik eszköze.
 • A balesetek és a foglalkoztatásból eredő megbetegedések kockázatának minimalizálásában segít.
 • Egészségvédelmi és biztonsági imázs javulásában és a szervezeti etika növelésében játszik szerepet.
 • Olyan új piacokat nyit meg a szervezet számra, amelyek eddig nem voltak elérhetőek a tanúsított OHSAS 18001 szerinti rendszer hiánya miatt.
 •  

Miért az IWS?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni az ISO 27001, ISO 50001, ISO 14001 (valamint az ISO 9001 és OHSAS 18001) irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, meg­bízók, tulaj­donosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott adat- és információbiztonsági intézkedések meglététét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Akkreditáció

Az IWS rendelkezik a tanúsításához szükséges, nemzetközileg elfogadott akkreditációval, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a NAH bocsátott ki NAH-4-0152/2022 okiratszámon:

https://www.nah.gov.hu/hu/szervezet/iws-solutions-kft-/

Ez biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy az IWS által kibocsátott tanúsítványt mind hazai (állami tenderek, pályázatok esetében), mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

Az 45001:2018 főbb követelményei

A fejezet főbb jellemzői:

 • nemzetközi szabvány alkalmazási teülete, MEBIR követelményekhez használati útmutató.

A szabványon belül nincsenek rendelkező hivatkozások. A fejezetet azért hagyták benn, hogy megtartsák a többi ISO irányítási rendszer szabványokhoz hasonló fejezetszámozási rendszert.

A fejezet főbb jellemzői:

 • új definíciók kerültek be, néhány korábbit javítottak;
 • szakkifejezések és meghatározásuk az OHSAS 18001 23 eleméről az ISO/DIS 45001-ben 37 elemre bővült.

A fejezet főbb jellemzői:

 • külsö és belső tényezők, érdekelt felek azonosítása és megértése, amelyek hatással vannak a MEB eredményekre;
 • utalás a megelőző intézkedések fogalmára;
 • releváns külső és belső problémák meghatázozásának követelménye, amelyek hatással vannak vagy befolyásolják a szervezet képességét, hogy elérje a MEBIR tervezett eredményeit;
 • követelmények arról, hogy a szervezet határozza meg és vegye számításba az érdekelt felek MEBIR-re vonatkozó igényeit és elvárásait. Ez sokkal szembetűnőbb, mint az OHSAS 18001:2007-ben, és magába foglalja a munkavállalóit és más személyeket is, úgymint vásárlók, tulajdonosok, ügyfelek és látogatók;
 • MEBIR alkalmazási és működési határainak tisztázása, különensen nagyobb szervezeteknél;
 • a 4. fejezet utolsó követelménye, hogy a MEBIR-t a szabvány követelményeivel összhangban kell létrehozni, bevezetni, fenntartani és folyamatosan fejleszteni.
 • Ez a fejezet létrehozza a MEBIR környezetét, és alátámasztja a szabvány további részeit. Lehetőséget ad a szervezetnek arra, hogy azonosítsa és megértse a külső és belső tényezőket, az érdekelt feleket, amelyek hatással vannak a MEBIR tervezett eredmény(ei)re.

A fejezet főbb jellemzői:

 • követelmények megfogalmazása a felső vezetés részére;
 • felső vezetők MEB felelőségének és számonkérhetősgének meghatározása;
 • MEB kúltúra kialakítása, fejlesztése, MEB politika összehangolása stratégiai célokkal (pl.: MEB politka tartalmi követelménye);
 • felsővezetés kommunikációja a MEBIR alá tartozó szervezet összes résztvevője felé (MEB fontossága, megértése);
 • MEB politika kialakítása, bevezetése és fenntartása konzultáció útján;
 • felső vezetés által a feladatkörökhöz és szerepekhez tartózó felelősségek, számonkérhetőségek, jogosultságok szervezeten belüli és kívüli meghatározása, kommunikációja.

A 4. fejezet „A szervezet környezete” kimeneteivel együtt tárgyalja. A tervezést éppen folyamatban levő folyamatként kell tekinteni, amely feltételezi a változó körülményeket.

A fejezet főbb jellemzői:

 • kockázatok kézbentarthatósága annak érdekében, hogy a szervezet MEBIR-je folyamatosan fejlődni tudjon;
 • veszélyazonosítás követelményei, kockázat csökkentés (saját állomány, látogatók ,alvállakozók stb.);
 • veszélyazonosítás és felmérés, ami kiterjed minden félre, illetve rutin és nem rutin tevékenységekre;
 • kockázatkezelés folyamatai, prevenció kézben tartása, folymatos fejlődés, a kockázatértékelés előrelátó szisztematikus kezelése;
 • folyamatok létrehozása, fenntartása a MEB kockázatokra alkalmazható jogi és egyéb követelmények meghatározására és frissítésére;
 • folyamatos MEB fejlődést biztosító, mérhető és értékelhető MEB célok meghatározása és fenntartása;
 • változások tervezett és szervezett kivitelezése, kockázatainak és a következményeinek azonosítása;
 • felsővezetés MEBIR iránti elkötelezettségének gyakorlatiasabb bemutatása a munkavállalók részére;
 • különböző szintű munkaválallók bevonása és részvétele a MEB tervezésben, folyamatos fejlesztésben megvalósításban. Konzultációk alkalmazása.

A szervezeteknek meg kell határoznia és biztosítania kell:

 • MEBIR létrehozásához, bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat;
 • munkavállalók szükséges kompetenciáit, oktatásokkal, továbbképzésekkel (dokumentált információ);
 • hogy minden munkavállaló legyen tudatában a MEB politikával, a vonatkozó MEB veszélyekkel és kockázatokkal, a rendszerre történő hatásukkal;
 • a belső és külső információt, kommunikációt.

Amit meg kell említeni még, hogy a „dokumentált információ” új fogalom, amely felváltja az OHSAS 18001 „dokumentumok” és „feljegyzések” kifejezéseit.

Ez a fejezet a megelőző fejezetekben szereplő tervek és folyamatok végrehajtásával foglalkozik. A működés tervezését és szabályozását olyan módon kell kialakítani, hogy megfeleljen a MEBIR követelményeinek, beleértve azokat a szabályozókat is, amelyek a MEB kockázatok ésszerűen elfogadható szintre csökkentését célozzák.

A fejezet főbb jellemzői:

 • működés szabályozás (pl.: módszertanok, munkarendszer, kompetencia felmérés stb.);
 • intézkedések és azok sorrendjének bevezetése (pl.: műszaki/kollektív intézkedés, egyénivédőeszköz juttatásának és viselésének szabályozása stb.);
 • változások rendszerezett megtervezése és a vele járó kockázatok felmérése;
 • a beszerzés és a kiszervezés szabályozásának biztosítása;
 • kiszervezett folyamatok szabályozottsága;
 • alvállakozók MEB kockázatainak és teljesítményének a figyelembevétele;
 • alvállakozók kiválasztásának MEB kritériumainak, és követelményeinek meghatározása, ezek betartatásának biztosítása;
 • a vészhelyzeti felkészültségre és reagálásra vonatkozó intézkedések.

A teljesítmény kiértékelés számos, az OHSAS 18001 4.5 és 4.6 szakaszaiban már tárgyalt területet fed le.

Szervezeteknek meg kell határoznia:

 • milyen információra van szüksége a MEB teljesítmény és hatékonyság kiértékeléséhez:
 • mit kell mérni és figyelemmel kísérni, mikor, hogyan és kinek a változásokat figyelembe véve, a szervezet méretéhez, természetéhez igazodva, milyen gyakran.

A fejezet főbb jellemzői:

 • nincsenek megelőző intézkedésekre vonatkozó követelmények. Mindazonáltal van néhány részletesebb helyesbítő tevékenység;
 • eseményekre és nem megfelelőségekre történő reagálás, intézkedés, végrehajtás visszaellenőrzésének követelményei;
 • események, nem megfellőségek gyökérokainak elemzése, kapcsolódó álló tényezők feltárása;
 • hiba feltárása esetén, hasonló hibák, események, nem megfelelőségek keresése a szervezetben;
 • folyamatos fejlesztés követelményének kiterjesztése a MEBIR alkalmasságának és megfelelőségének, valamint a hatékonyságának folyamatos fejlesztésére is a folyamatos fejlesztési célok segítségével.

Kiknek?

Az ISO 45001-es szabványt minden olyan szervezet alkalmazhatja, amely szeretne kiépíteni egy célzottan munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert annak érdekében, hogy megszüntesse, vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentse a munkavállalók és más, olyan érdekelt felek kockázatait, akik ki vannak téve a szervezet tevékenységeivel kapcsolatos munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági veszélyeknek.

Mindazon cégek számára ajánlott tehát, amelyek tudják, hogy egy bekövetkezett munkahelyi balesetből származó költségek hosszabb távon jóval magasabbak, mint a megelőzés költségei.

 • szabályozott munkavédelmi tevékenységet szeretnének kiépíteni;
 • integrált irányítási rendszer kialakítását tűzték ki célul;
 • rendszerszemlélettel kívánják a munkabiztonsági problémákat kezelni;
 • a munkavédelmi problémák megelőzésére, a meglévő problémák megszüntetésére, mérséklésére és ezen keresztül a munkavédelmi teljesítmény javítására, tökéletesítésére törekednek.

A munkabiztonság szempontjából legérzékenyebb iparágakban kiemelten fontos az ISO 45001. A rendszer bevezetése elsősorban olyan vállalatok számára előnyös, akik magas kockázattal járó, termelési, gyártási, kivitelezési munkát, vagy szolgáltatói tevékenységet végeznek, különösen:

 • építőipari és kivitelezési szegmens;
 • gáz-, olaj és vegyipari szektor, nyersanyag-kitermelés;
 • ipari és termelő vállalatok (elektronika, acél, fém és műanyag feldolgozó szektorok, autóipar);
 • szolgáltató és műszaki szolgáltatással foglalkozó szektor (pl. szállítmányozó és logisztikai cégek, turisztika, szórakoztatóipar);
 • élelmiszeripari/FMCG szektor;
 • energetikai szegmens (erőművek, víz, gáz, elektromosság, hulladék stb.).

IWS tanúsítás

seres

Seres Diána

Tanúsítási üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

ISO termékmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

tamas

Tamás Eszter

Projektmenedzser

VCA/SCC tanúsítás

iws munkatars 12

Sebestyén Krisztina

Projektmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Tanúsítás árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

tanusitas@iws.hu