logo iws web

ISO 50001 – Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EgIR) tanúsítása

Az ISO 50001 – Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer (EgIR) egy energiahatékonysági irányítási rendszer, amely lehetővé teszi szervezetek számára, hogy javítsák energiateljesítményüket a megfelelő rendszerek és folyamatok kialakításával.
Ez különösen fontos az energiahatékonyság, felhasználás és fogyasztás terén.
A tanúsítás megerősíti, hogy a vállalat vagy intézmény hatékonyan gazdálkodik energiaforrásaival, ezáltal csökkentve költségeit és környezeti hatásait.

Kiknek ajánljuk?

Amit egy tanúsított, ISO 50001 szerint működtetett rendszer kínál:

 • könnyű integrálhatóság a már meglévő minőség-, környezet- és munkavédelmi irányítási rendszerekhez;
 • az energiarendszerek szabályozott méréseken alapuló folyamatos megfigyelése és felügyelete;
 • hatékonyabb energiamenedzsment és folyamatosan fejlődő energiagazdálkodás;
 • energiaelemzés a teljesítménymutatók és az energiafelhasználás folyamatos vizsgálatával;
 • többéves energiaprogram keretén belüli energiafelhasználás-optimalizálás.

Az irányítási rendszer bevezetése megköveteli:

 • az átfogó energiapolitika kialakítását;
 • a konkrét hatékonysági és csökkentési célok megfogalmazását;
 • a méréseken alapuló energiairányítást (a különböző energiafogyasztási pontok folyamatos mérését, ellenőrzését, valamint a fejlesztési terv és az intézkedések kidolgozását);
 • a különböző üzleti területek (tervezés, beszerzés, termelés, támogató területek) bevonását az energiaszámlák csökkentése érdekében.

Bízza ránk Ön is ISO 50001 tanúsítási feladatok elvégzését!

Milyen előnyökkel jár egy tanúsított, ISO 50001 szerint működtetett rendszer?

 • Hosszú távú méréseken alapuló ener­gia­irányítást biztosít az „ad hoc” cselekvések helyett.
 • Elősegíti az energiafogyasztás mérséklését, ezáltal hozzájárul az energiaköltségek csökkentéséhez.
 • Biztonságosabb és kiszámíthatóbb energiaellátást eredményez.
 • Javítja a vállalat környezetvédelmi jog­szabályoknak történő megfelelését.
 • Növeli a munkatársak elkötelezettségét, elősegíti az innovációt.
 • Emeli a vevőelégedettség szintjét, és ebből eredően javítja a vál­lalat presztízsét.
 • Versenyelőnyt biztosít a tanúsítvánnyal nem rendelkező versenytársakkal szemben.

ISO 50001 – ISO 14001

Az új szabvány felépítése hasonló az ISO 14001 szabványéhoz, így azoknál a vállalatoknál, ahol már működik környezetközpontú irányítási rendszer, kevesebb extra ráfordítást igényel az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása. Az ISO 14001 rendszer alkalmazása ugyanakkor nem feltétele az ISO 50001 bevezetésének.

Jogszabályok

Mind a hazai, mind pedig az Európai Unió törvényhozása kitér az energiahatékonyság fontosságára, mely a működő vállalatok számára is releváns.

Akkreditáció

Az IWS rendelkezik a tanúsításához szükséges, nemzetközileg elfogadott akkreditációval, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a NAH bocsátott ki NAH-4-0152/2022 okiratszámon: https://www.nah.gov.hu/hu/szervezet/iws-solutions-kft-/.
Ez biztosítja a tanúsított szervezet számára, hogy az IWS által kibocsátott tanúsítványt mind hazai (állami tenderek, pályázatok esetében), mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

Kinek ajánljuk az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítványt?

A rendszert bármely szervezet kiépítheti mérettől, tevékenységi körtől és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül. Nagy energiafelhasználású és jelentős károsanyag-kibocsátású cégeknek különösen érdemes bevezetni és tanúsíttatni a rendszert, az abban rejlő hatékonysági és megtakarítási potenciál miatt.

Az ISO 50001 sze­rin­ti rend­szer akk­re­di­tált ta­nú­sí­tá­sa al­kal­mas az ener­gia­ha­té­kony­ság­ról szó­ló tör­vény­ben (2015. évi LVII. tör­vény) meg­ha­tá­ro­zott ener­ge­ti­kai au­di­tá­lá­si kö­te­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­re is.

Kinek hasznos a szervezeten belül az ISO 50001 tanúsítás?

 • Felsővezetés és tulajdonosok: ügyvezetés, pénzügyi és operációs vezetők;
 • környezetvédelmi és energia­gaz­dál­kodási menedzsment;
 • energetikai tanácsadók és energiapolitikai vezetés;
 • energiafelügyeleti szervek;
 • műszaki, kivitelezési vezetés és mű­szaki ellenőrzés.

IWS tanúsítás

seres

Seres Diána

Tanúsítási üzletág vezető

aszodi

Aszódi Ágnes

ISO termékmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

tamas

Tamás Eszter

Projektmenedzser

VCA/SCC tanúsítás

iws munkatars 12

Sebestyén Krisztina

Projektmenedzser

ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Kérjen árajánlatot!

Üzenete az illetékes részlegünkhöz érkezik, kollégáink mielőbb visszajelzést adnak Önnek a megadott e-mail címen.

Tanúsítás árajánlatkérő

Címünk

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

E-Mail

tanusitas@iws.hu